فولاد 1.0718

فولاد اتومات 1.0718

فولاد 1.0718 یکی از گریدهای خانواده فولادهای اتومات می‌باشد. فولاد اتومات یا خوش تراش نوعی فولاد آلیاژی است که به دلیل عنصر سرب یا سولفور در گروه فولادهای نرم قرار دارد. شکل پذیری بالا منجر به استفاده از آن در ماشین‌کاری و تراشکاری شده‌است.
فولاد 1.0718 در خانواده‌ی فولادهای خوش تراش قرار دارد. به دلیل ماشین‌کاری بهتر در این فولاد، از سرب بیشتری استفاده می‌شود و استحکام خیلی خوبی دارد.

راهنمای خرید فولاد 1.0718

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.0718 می‌توان به استفاده از آن برای شرایط سنگین با افزوده سرب برای روند بهتر ماشین‌کاری اشاره نمود.

استرالیا :12L14
دانمارک : 11sMnPb0
فرانسه : S 250 Pb
ایتالیا :11SMnPb30 – CF 9 SMnPb 28
ژاپن : Sum 23 L
اسپانیا : F.210.C- F.210.M
آمریکا :G12134,A29(ASTM), A331 (ASTM),12L13(SAE)

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))650-880
سختی: (HB)107-169

دمای برگشت دادن: 150-200

دمای سخت کردن: 880-950

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.55

دانسیته :(g/c(m^3)) 7.7

هدایت حرارتی :(w/mk)25

C Si Mn P S Pb
0.14 0.05 0.9-1.3 0.11 0.27-0.33 0.20-0.35

فولاد خوش تراش برای شرایط سنگین با افزوده سرب برای روند بهتر ماشین کاری

فولاد 1.0718 یکی از گریدهای خانواده فولادهای اتومات می‌باشد.فولاد اتومات یا خوش تراش نوعی فولاد آلیاژی است که به دلیل عنصر سرب یا سولفور در گروه فولادهای نرم قرار دارد. شکل پذیری بالا منجر به استفاده از آن در ماشین‌کاری و تراشکاری شده‌است.