فولاد A105

فولاد ساختمانی و کربنی A105

فولاد A105 یکی از گریدهای خانواده فولادهای ساختمانی و کربنی می‌باشد که به منظور ساخت مصالح ساختمانی به کار گرفته می‌شوند. باتوجه به کاربرد این نوع فولاد، به قیمت مطلوب آن باید اشاره کرد.
فولاد A105 مقاومت اصطکاکی متوسط و سایشی خوبی دارد.

راهنمای خرید فولاد A105

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد A105 می‌توان به استفاده از آن در فلنج و اتصالات 45 و 90 درجه، اتصالات t شکل و کوپلینگ‌ها اشاره نمود.

آلمان:C21

تنش تسلیم:((N/(mm)^2))250

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))485

*

*

C Si Mn S P Cr Mo V Cu Ni
0.35 0.1-0.35 0.6-1.05 0.04 0.035 0.3 0.12 0.08 0.4 0.4

فلنج و اتصالات 45و90درجه ، اتصالات tشکل و کوپلینگ ها

فولاد A105 یکی از گریدهای خانواده فولادهای ساختمانی و کربنی می‌باشد که به منظور ساخت مصالح ساختمانی به کار گرفته می‌شوند و مقاومت اصطکاکی متوسط و سایشی خوبی دارد.