فولاد St52

فولاد ساختمانی و کربنی St52

فولاد St52 یا 1.0570 یکی از گریدهای خانواده فولادهای ساختمانی و کربنی می‌باشد که به منظور ساخت مصالح ساختمانی به کار گرفته می‌شوند. باتوجه به کاربرد این نوع فولاد، به قیمت مطلوب آن باید اشاره کرد.
فولاد St52 برای قطعاتی استفاده می‌شود که تحت سایش نبوده و نیازی به سختکاری ندارد.

راهنمای خرید فولاد St52

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد St52 می‌توان به استفاده  از آن در دنباله قالی، پشت بندها، دسته‌ها، قطعات مختلف صنعتی تعمیرات مکانیکی اشاره نمود.

آمریکا :A572, A678Gr.A.ssGrade50
ژاپن :SM490A,ss490
فرانسه :E36-2
انگلیس :50B
کانادا :350w,350WT
ایتالیا :Fe510B
اسپانیا :AE355B
چین: Q345B Q345C
هند: IS961

تنش تسلیم:((N/(mm)^2))265
استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))680-450
ازدیاد طول: (min) % 20
حداقل انرژی ضربه: (J) 27
سختی سنجی: (HB) 150

*

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 7.3
دانسیته :(g/c(m^3)) 7.80
گرمای ویژه :(J/Kg.K)470
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21710^(-3)

C Si Mn S P N Cu
0.27 0.6 1.7 0.045 0.045 0.014 0.6

دنباله قالب، پشت بندها، دسته ها،قطعات مختلف صنعتی تعمیرات مکانیکی

از جمله کاربردهای فولاد ساختمانی و کربنی St52 می‌توان به استفاده  از آن در دنباله قالی، پشت بندها، دسته‌ها، قطعات مختلف صنعتی تعمیرات مکانیکی اشاره نمود.