فولاد 1.5920

فولاد سمانتاسیون 1.5920

فولاد 1.5920 با مشخصه  18CrNi8در گروه فولادهای آلیاژی قرار دارد، این فولاد به جهت کروم و کربن کم برای عملیات سمانتاسیون بسیار مناسب است، کربن‌دهی یا سمانتاسیون فرآیند اضافه کردن کربن به سطح فولاد کم‌کربن است.
یکی از عناصر مهم در ترکیب فولاد 1.5920 عنصر نیکل است، این عنصر موجب می شود که فولاد چقرمگی بالایی داشته باشد (به مقاومت مواد در برابر شکست در اثر اعمال تنش چقرمگی گفته می‌شود).

راهنمای خرید فولاد 1.5920

اصلی‌ترین کاربرد فولاد 1.5920 در ساخت قطعاتی است که نیاز به چقرمگی بالا دارند همچنین این فولاد در ساخت چرخ‌های تخت، پینیون‌های متحرک و چرخ‌های دندانه‌دار در ابعاد بزرگ کاربرد دارد.

بهلر جدید :W220

بهلر قدیم : ECN200

فرانسه : 20NC6

اسپانیا :F.150E

روشلینگ : RECN

پلدی : BEYG OE2

آمریکا :6264 (AMS)

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1080-1470

سختی: (HB) 235

دمای برگشت دادن: 170-210

دمای سخت کردن: 800-830

دمای آنیل کردن: 650-700

دمای آهنگری: 850-1150

دمای نرماله : 850-880

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.18

دانسیته :(g/c(m^3)) 7.85

هدایت حرارتی :(w/mk)38

مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)

ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))0.460

C

Si Mn S P Cr Ni AL
0.15-0.2 0.15-0.4 0.4-0.6 0.035 0.035 1.80-2.10 1.80-2.10

0.020

چرخ های تخت، پینیون های محرک و چرخ های دندانه دار برای تنش های بالا در ابعاد بزرگتر

اصلی‌ترین کاربرد فولاد 1.5920 در ساخت قطعاتی است که نیاز به چقرمگی بالا دارند همچنین این فولاد در ساخت چرخ‌های تخت، پینیون‌های متحرک و چرخ‌های دندانه‌دار در ابعاد بزرگ کاربرد دارد.