فولاد 1.6523

فولاد سمانتاسیون 1.6523

فولاد 1.6523 با نام تجاری 21NiCrMo2 در خانواده فولادهای سمانتاسیون قرار دارد، این فولاد از مقاومت سایش سطحی خیلی خوب و استحکام و سختی‌پذیری برخوردار است.
فولادهای سمانته به طور کلی سطحی سخت و مغزی نرم و چقرمه دارد به همین جهت مقاومت به سایش بالایی داشته و در عین حال مقاوم در برابر ضربه است.

راهنمای خرید فولاد 1.6523

فولاد 1.6523 در مواردی چون اجزا دندانه‌دار تحت بارگذاری شدید، پیچ ها، شاه میله های انتقال، بوش‌ها، جعبه اتصال و… کاربرد دارد.

بریتانیا :805H20
فرانسه : 20NCD2
ایتالیا : 20NiCrMo2
ژاپن :SNCM21H,SNCM21,SNC220M
اسپانیا : 20NiCrMo2,20NiCrMo3
روسیه : 20chGNM
سوئد :2506
پلدی : MonixE
آمریکا : 5333D(AMS),8617(SAE)

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))690-1270
سختی: (HB) 212

دمای برگشت دادن: 150-200
دمای سخت کردن: 780-900
دمای آنیل کردن: 650-700
دمای آهنگری: 850-1150
دمای نرماله : 850-880

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.12
دانسیته :(g/c(m^3)) 7.86
هدایت حرارتی :(w/mk)46
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)

C Si Mn S P Cr Ni Mo
0.17-0.23 0.4 0.65-0.95 0.035 0.035-0.7 0.4-0.7 0.15-0.25

اجزا دندانه دار تحت بارگذاری شدید، پیچ ها،شاه میله های انتقال، بوشها، جعبه اتصال زوج نیرو ها

فولاد 1.6523 با نام تجاری 21NiCrMo2 در خانواده فولادهای سمانتاسیون قرار دارد، این فولاد از مقاومت سایش سطحی خیلی خوب و استحکام و سختی‌پذیری برخوردار است.