فولاد 1.7131

فولاد سمانتاسیون 1.7131

فولاد 1.7131 با مشخصه 16MnCr5 در گروه فولادهای سمانتاسیون قرار داشته و ترکیب شیمیایی آن شامل عناصری چون کربن به مقدار کم و کروم به مقدار زیاد است، این ترکیب موجب می شود فولاد 1.7131 از چقرمگی، استحکام و سختی‌پذیری خوبی برخوردار باشد.
فولادهای سمانته به طور کلی سطحی سخت و مغزی نرم و چقرمه دارد، به همین جهت مقاومت به سایش بالایی داشته و در عین حال مقاوم در برابر ضربه‌اند.

راهنمای خرید فولاد 1.7131

فولاد سمانتاسیون 1.7131 در مواردی چون چرخ دنده‌های کوچک، میل مرغک‌ها و غیره با اندازه متوسط برای ساخت وسایل نقلیه و دنده‌ها کاربرد دارد.

بهلر قدیم :EM80
بهلر جدید: E410
بریتانیا: 527M17,590H17,590M17
فرانسه:16MC5, 16MnCr5
ایتالیا: 16MnCr5
اسپانیا: F.1516,F.1517
روسیه:8ChG
پلدی: CE2
روشلینگ: EC80
آمریکا:5115(SAE),A29 (ASTM)

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))500-700
سختی: (HB) 207

دمای برگشت دادن: 150-200
دمای سخت کردن: 780-900
دمای آنیل کردن: 650-700
دمای آهنگری: 850-1150
دمای نرماله: 850-880
دمای سخت کاری سطحی: 880-980

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.16
دانسیته :(g/c(m^3)) 7.85
هدایت حرارتی :(w/mk)41
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)
ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))0.46
P S Mn Si C Cr
0.035 0.035 1-1.3 0.4 0.14-0.19 0.8-1.1

چرخ دنده های کوچک، میل مرغک ها(آربرها) و غیره با اندازه متوسط برای ساخت وسایل نقلیه و دنده ها

فولاد 1.7131 با مشخصه 16MnCr5  در گروه فولادهای سمانتاسیون قرار داشته و ترکیب شیمیایی آن شامل عناصری چون کربن به مقدار کم و کروم به مقدار زیاد است، این ترکیب موجب می شود فولاد 1.7131 از چقرمگی، استحکام و سختی‌پذیری خوبی برخوردار باشد.