فولاد 1.2542

فولاد ابزار سردکار 1.2542

فولاد 1.2542 یکی از گریدهای خانواده فولادهای ابزار سردکار می‌باشد. ابزار سردکارها به دلیل کربن بالا، سختی بالایی دارند و شکل‌پذیری آنها پایین است. همانطور که از اسم آن مشخص است، برای ساخت ابزار از این فولاد استفاده می‌شود. این نوع فولاد براساس نوع سرد کردن به چند دسته تقسیم می‌شوند.
فولاد 1.2542 به جهت ویژگی‌هایی همچون چقرمگی و مقاومت به ضربه بالا، اعوجاج نسبتا پایین، سختی‌پذیری متوسط، ماشین‌کاری خیلی خوب و سختی در دمای سرخی بالا، متمایز است.

راهنمای خرید فولاد 1.2542

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.2542 می توان به استفاده از آن در ابزار برش برای ورق‌های ضخیم مانند ابزارهای دستگاه‌های پنوماتیک اشاره نمود.

بهلر جدید :K450
بریتانیا: BS1
فرانسه: 45WCrV8,45WCV20
ایتالیا:45WCrV8 KU
اسپانیا:F.5241,45WCrSi8
آساب:M4
سوئد:2710
روشلینگ:RTW 2H
پلدی:Tenax S

سختی: (HB) 225

دمای برگشت دادن: 650

دمای سخت کردن: 890-930

دمای آنیل کردن: 720-750

دمای آهنگری: 850-1050

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.3
دانسیته :(kr/d(m^3)) 8
هدایت حرارتی :(w/mk)25
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)
ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))460

C Si Mn S P Cr V W
0.4-0.5 0.8-1.1 0.2-0.4 0.035 0.035 0.9-1.2 0.15-0.2 1.8-2.1

ابزار برش برای ورق های ضخیم همچنین ابزار های دستگاه های پنوماتیک

فولاد 1.2542 که در خانواده فولادهای ابزار سردکار قرار دارد دارای چغرمگی و مقاومت به ضربه بالا، اعوجاج نسبتا پایین، سختی پذیری متوسط، ماشین کاری خیلی خوب و سختی در دمای سرخی بالا می باشد.