فولاد 1.7254

فولاد عملیات حرارتی 1.7254

فولاد 1.7254 یکی از گریدهای خانواده فولادهای قابل عملیات حرارتی است. عملیات حرارتی برای بهبود خواص فیزیکی آنها انجام می‌شود و هدف از آن، تطبیق بهتر فلزات برای کاربردهای متفاوت است.
فولاد 1.7254 مقاومت سایشی متوسط، سختی‌پذیری نسبتا خوب و استحکام متوسط دارد.

راهنمای خرید فولاد 1.7254

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.7254 می‌توان به استفاده از آن در هواپیما و کاربردهای هوافضا اشاره نمود.

بریتانیا :S.158

*

*

*

C Si Mn S P Cr Mo Ni
0.23-0.28 0.3-0.5 0.5-0.7 0.015 0.020 0.8-1.1 0.2-0.3 0.3

استفاده در هواپیما و کاربردهای هوا فضا

فولاد 1.7254 مقاومت سایشی متوسط، سختی‌پذیری نسبتا خوب و استحکام متوسط دارد. این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند استفاده از آن در هواپیما.