فولاد CK55

فولاد عملیات حرارتی CK55

فولاد CK55 یکی از گریدهای خانواده فولادهای قابل عملیات حرارتی است. عملیات حرارتی برای بهبود خواص فیزیکی آنها انجام می‌شود و هدف از آن، تطبیق بهتر فلزات برای کاربردهای متفاوت است.
فولاد CK55 مناسب برای استفاده در فنرها، فنرهای قابل عملیات حرارتی، شفت‌های قابل سخت کردن سطحی می‌باشد.

راهنمای خرید فولاد CK55

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد CK55 می‌توان به استفاده از آن در قطعات برای ساختن موتور، خودرو و قطعات ماشین سازی اشاره نمود.

بهلر جدید :V960

بریتانیا : 070m55,060a57

فرانسه : 2C55,XC54,XC55H1

ایتالیا :C55

ژاپن : S55C,S55C-CSP,S55CM

اسپانیا : F.1150,C55K

روسیه :60,60G,60GA

روشلینگ : R6

پلدی :W5

آمریکا :1055,A331

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))700-950

سختی: (HB) 229

دمای برگشت دادن: 550-660

دمای سخت کردن: 805-845

دمای آنیل کردن: 650-700

دمای آهنگری: 850-1050

دمای نرماله : 825-865

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.12

دانسیته :(g/c(m^3)) 7.85

مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))20010^(-3)

دانسیته :(w/(mk)) 0.5

C Si Mn S P Cr Mo Ni
0.52-0.6 0.4 0.6-0.9 0.035 0.035 0.4 0.1 0.4

قطعات برای ساختن موتور و خودرو و قطعات ماشین سازی

فولاد CK55  در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد CK55 می‌توان به استفاده از آن در قطعات برای ساختن موتور، خودرو و قطعات ماشین سازی اشاره نمود.