فولادهای تندبر

جهت اطلاعات بیشتر این محصولات بر روی نام آن در قسمت زیر کلیک کنید:

  • فولاد 1.3243
  • فولاد 1.3355
  • فولاد 1.3255
  • فولاد 1.3265
  • فولاد 1.3207