فولاد 1.2343

فولاد ابزاری گرم‌کار 1.2343

فولاد 1.2343 یکی از گریدهای خانواده فولادهای ابزاری گرم‌کار می‌باشد. اصطلاح ابزاری به فولادهایی با کربن بالا برای ساخت ابزار اطلاق می‌گردد. در دمای بالا حفظ سختی مناسبی دارند. بر اساس عنصر اصلی به دو گروه تقسیم می‌شوند. عنصر اصلی یک گروه مولیبدن و عنصر اصلی گروه دیگر تنگستن است.
فولاد 1.2343 کربن نسبتا پایینی دارد. از ویژگی‌های آن می‌توان به سختی‌پذیری بالا، قابلیت‌های ماشین‌کاری خوب، مقاومت سایشی متوسط، سختی بالا دمای سرخی، چقرمگی خوب و اعوجاج پایین اشاره کرد.

راهنمای خرید فولاد 1.2343

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.2343 می توان به استفاده از آن در قالب‌های ریخته‌گری تحت فشار برای فلزات سبک و ابزار پرس‌های اکستروژن فلزات اشاره نمود.

بهلر جدید :W300
بهلر قدیم : US ULTRA
بریتانیا : BH11
فرانسه :X38CrMoV5,Z38CDV5
ایتالیا :X37CrMoV5 1 KU
ژاپن : SKD6
اسپانیا : X37CrMoV5 ,F.5317
روسیه :4Ch5MFS
آساب :8407
روشلینگ : RDC 2
پلدی : TLH
آمریکا :H11

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))980-2060
سختی: (HB)235

دمای برگشت دادن: 550-650
دمای سخت کردن: 1020-1050
دمای آنیل کردن: 480-760
دمای آهنگری: 900-1100

دانسیته :(g/c(m^3)) 8.40
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21510^(-3)

C Si Mn P S Pb
0.14 0.05 1-1.5 0.11 0.34-0.4 0.2-0.35

قالب های ریخته گری تحت فشار برای فلزات سبک، ابزار های پرس های اکستروژن فلزات

فولاد ابزاری گرم‌کار 1.2343 کربن نسبتا پایینی دارد. از ویژگی‌های آن می‌توان به سختی‌پذیری بالا، قابلیت‌های ماشین‌کاری خوب، مقاومت سایشی متوسط، سختی بالا دمای سرخی، چقرمگی خوب و اعوجاج پایین اشاره کرد.