فولاد 1.2567

فولاد ابزاری گرم‌کار 1.2567

فولاد 1.2567 یکی از گریدهای خانواده فولادهای ابزاری گرم‌کار می‌باشد. اصطلاح ابزاری به فولادهایی با کربن بالا برای ساخت ابزار اطلاق می‌گردد. در دمای بالا حفظ سختی مناسبی دارند. بر اساس عنصر اصلی به دو گروه تقسیم می‌شوند. عنصر اصلی یک گروه مولیبدن و عنصر اصلی گروه دیگر تنگستن است.
فولاد 1.2567 به دلیل حفظ سختی در دمای بالا، عملکرد بهتری نسبت به سایر گریدهای گرمکار دارد. عنصر تنگستن مقاومت به سایش داغ را افزایش و چقرمگی را کاهش داده‌است.

راهنمای خرید فولاد 1.2567

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.2567 می توان به استفاده از آن در کاربردهایی که ابزار در معرض ضربه بوده و چقرمگی بالا در دمای بالا نیاز باشد، اشاره نمود. از این گرید در ابزارهایی که با آب خنک می‌شوند، استفاده نمی‌شود.

بهلر قدیم :WKZ 50
بهلر جدید: W105
فرانسه: X32WCRV5
ایتالیا:X30WCrV5 3KU
ژاپن:SKD4
روشلینگ :RWA
پلدی:212D2

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1770
سختی: (HB) 240

دمای برگشت دادن: 600-680
دمای سخت کردن: 1050-1100
دمای آنیل کردن: 760-800
دمای آهنگری: 900-1100

*

C Si Mn S P Cr V W
0.35-0.42 0.8-1.2 0.25-0.5 0.030 0.020 4.80-5.50 0.85-1.15 1.80-2.10

در کاربرد هایی که ابزار در معرض ضربه بوده و چقرمگی بالا در دمای بالا نیاز باشد،استفاده از این فولاد پیشنهاد می گردد.از این گرید در ابزارهایی که با آب خنک می شوند استفاده نمی شود .

فولاد ابزاری گرم‌کار 1.2567 به دلیل حفظ سختی در دمای بالا، عملکرد بهتری نسبت به سایر گریدهای گرمکار دارد. عنصر تنگستن مقاومت به سایش داغ را افزایش و چقرمگی را کاهش داده‌است.