فولاد 1.2714

فولاد ابزاری گرم‌کار 1.2714

فولاد 1.2714 یکی از گریدهای خانواده فولادهای ابزاری گرم‌کار می‌باشد. اصطلاح ابزاری به فولادهایی با کربن بالا برای ساخت ابزار اطلاق می‌گردد. در دمای بالا حفظ سختی مناسبی دارند. بر اساس عنصر اصلی به دو گروه تقسیم می‌شوند. عنصر اصلی یک گروه مولیبدن و عنصر اصلی گروه دیگر تنگستن است.
فولاد 1.2714 دارای قابلیت ماشین‌کاری خوب، مقاومت سایشی متوسط، چقرمگی خوب، سختی‌پذیری متوسط و اعوجاج رو به پایین می‌باشد.

راهنمای خرید فولاد 1.2714

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.2714 می توان به استفاده از آن در قالب‌های آهنگری گرم (چکشی سقوطی و هیدرولیک) و ماندرل‌های آهنگری اشاره نمود.

بهلر قدیم :GNME
بهلر جدید : W500
بریتانیا : BH224/5
ژاپن :SKT4
ایتالیا :56NiCrMoV7KU
فرانسه : 55NiCrMoV7,55NCDV7
اسپانیا : 55NiCrMoV7,F.5307
آساب :SOMDE
روشلینگ : RGS1
پلدی : TBM EXTERA 1
آمریکا :L6

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1180-1770
سختی: (HB) 250

دمای برگشت دادن: 400-650
دمای سخت کردن: 840-870
دمای آنیل کردن: 710-860
دمای آهنگری: 850-1050

مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21510^(-3)

C Si Mn S P Cr Mo Ni V
0.5-0.6 0.1-0.4 0.6-0.8 0.03 0.03 0.8-1.2 0.35-0.55 1.5-1.8 0.05-0.15

قالب های آهنگری گرم(چکشی سقوطی و هیدرولیک)، ماندرل های آهنگری

فولاد 1.2714 یکی از گریدهای خانواده فولادهای ابزاری گرم‌کار می‌باشد، دارای قابلیت ماشین‌کاری خوب، مقاومت سایشی متوسط، چقرمگی خوب، سختی‌پذیری متوسط و اعوجاج رو به پایین می‌باشد.