فولاد 1.2312

نام محصول : فولاد 1.2312

گروه : فولادهای قالب پلاستیک

فولاد 1.2312 از دسته فولادهای قالب پلاستیک محسوب می شود.به علت وجود عناصری مانند کرم،منگنز و مولیبدن مقاومت به سایشی مناسبی داشته.همچنین به علت وجود گوگرد خوش تراش بوده و نسبت به گرید 1.2311 ، 30% سرعت تراشکاری بیشتر و 300% سرعت سوراخ کاری بیشتری دارد.این گرید بصورت از پیش سخت شده در ابعاد مختلف موجود بوده و دارای استحکام حدود 1000MPA می باشد.

بهلر جدید:M200
فرانسه: 40CMD8+S
اسپانیا: F.5302 40CrMnMo7
آساب:718
روشلینگ:Moulrex A
پلدی:GS3

تنش تسلیم:((N/(mm)^2))850
استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))960
ازدیاد طول: (min) % 10
حداقل انرژی ضربه: (J) 20
مقدار سختی سنجی: (HB) 230

دمای نرماله: (C°) 850-900
دمای آنیل کردن: (C°) 760-780
دمای آهنگری: (C°) 850-1050
دمای برگشت دادن: (C°) 640-680
دمای سخت کاری: (C°) 830-870

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.19
دانسیته : (gr/C(m^3)) 7.85
قابلیت هدایت حرارتی :(w/mk) 33
گرمای ویژه :(J/Kg.K)460
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)

C Si Mn S P Mo Cr
0.35-0.45 0.30-0.50 1.40-1.60 0.05-0.1 max0.03 0.115-0.25 1.80-2

بیشترین کاربرد آن برای صنایع غذایی ، بهداشتی و قالب های تزریق پلاستیک بوده و برای کاربردهایی که به جلاپذیری کامل نیاز دارند توصیه نمی شود.

فولاد 1.2312 از دسته فولادهای قالب پلاستیک محسوب می شود.به علت وجود عناصری مانند کرم،منگنز و مولیبدن مقاومت به سایشی مناسبی داشته.همچنین به علت وجود گوگرد خوش تراش بوده و نسبت به گرید 1.2311 ، 30% سرعت تراشکاری بیشتر و 300% سرعت سوراخ کاری بیشتری دارد.این گرید بصورت از پیش سخت شده در ابعاد مختلف موجود بوده و دارای استحکام حدود 1000MPA می باشد.