فولاد 1.0725

فولاد نیمه اتومات 1.0725

فولاد 1.0725 یکی از گریدهای خانواده فولادهای نیمه اتومات می‌باشد. نیمه‌اتومات‌ها از نظر میزان عناصر موجود در فولاد با اتومات‌ها تفاوت دارند.
فولاد 1.0725 جهت تولید انبوه با استحکام متوسط در صنایع خودروسازی و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

راهنمای خرید فولاد 1.0725

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.0725 می‌توان به استفاده از آن جهت برش فولادهای ابزار گرم‌کار و فولادهای سمانتاسیون اشاره نمود.

استرالیا :15SMn13
دانمارک : 15SMn13

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))420-610

سختی: (HB) 125-178

دمای برگشت دادن: 150-200

دمای سخت کردن: 880-920

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.59

دانسیته :(g/c(m^3)) 7.8

هدایت حرارتی :(w/mk)58

مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)

C Si Mn P S
0.12-0.18 0.4 0.9-1.3 0.06 0.08-0.18

فولاد نیمه اتومات جهت برش غولاد های ابزار گرم کار ، فولاد های سمانتاسیون

از جمله کاربردهای فولاد نیمه اتومات 1.0725 می‌توان به استفاده از آن جهت برش فولادهای ابزار گرم‌کار و فولادهای سمانتاسیون اشاره نمود.