فولاد 1.7103

فولاد فنر 1.7103

فولاد 1.7103 یکی از گریدهای سختی‌پذیر خانواده فولادهای فنر می‌باشد. فولاد فنر خاصیت شکل‌پذیری الاستیک دارد. این خاصیت امکانی را فراهم می‌آورد تا با وارد کردن نیرو فولاد تغییر شکل پیدا کند و بعد از حذف آن، به شکل اولیه‌ی خود بازگردد.
ترکیب شیمیایی فولاد 1.7103 باعث تنش‌پذیری و شکل‌پذیری عالی، مقاوم در برابر سایش و خاصیت الاستیته و مقاوم در برابر خوردگی شده‌است.

راهنمای خرید فولاد 1.7103

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.7103 می توان به استفاده از آن در فنرهای استوانه‌ای تحت بارهای ضربه‌ای، فنرهای پیچشی 25 تا 40 میلی‌متر، لوله‌ای مخزن فشار قوی، فنرهای سوپاپ، حلقه‌های  گوه‌ای گیرنده برای فنرهای ضربه‌گیر قطار، فنرهای بشقابی و … اشاره نمود.

انگلستان :67SiCr5
آمریکا: SAE 9254

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1470-1670
سختی: (HB) 240

دمای سخت کردن: 830-860
دمای آنیل کردن: 640-680
دمای آهنگری: 850-1050
دمای نرماله: 850-880

دانسیته :(kr/d(m^3)) 7.8
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)

C Si Mn S P Cr
0.62-0.72 1.2-1.4 0.4-0.6 0.035 0.035 0.4-0.6

ویژه فنرهای استوانه ای تحت بارهای ضربه ای، فنرهای پیچشی25-40mm،لوله ای مخازن فشارقوی، فنرهای سوپاپ، حلقه های گوه ای گیرنده برای فنرهای ضربه گیر قطار، فنرهای بشقابی و غیره

فولاد 1.7103 یکی از گریدهای سختی‌پذیر خانواده فولادهای فنر می‌باشد. فولاد فنر خاصیت شکل‌پذیری الاستیک دارد. این خاصیت امکانی را فراهم می‌آورد تا با وارد کردن نیرو فولاد تغییر شکل پیدا کند و بعد از حذف آن، به شکل اولیه‌ی خود بازگردد.