فولاد 1.7105

فولاد فنر 1.7105

فولاد 1.7105 یکی از گریدهای سختی‌پذیر خانواده فولادهای فنر می‌باشد. فولاد فنر خاصیت شکل‌پذیری الاستیک دارد. این خاصیت امکانی را فراهم می‌آورد تا با وارد کردن نیرو فولاد تغییر شکل پیدا کند و بعد از حذف آن، به شکل اولیه‌ی خود بازگردد.
فولاد 1.7105 ویژگی‌هایی از جمله چقرمگی خوب و سختی‌پذیری سطحی متوسط را دارا می‌باشد.

راهنمای خرید فولاد 1.7105

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.7105 می توان به استفاده از آن در چرخ‌دنده‌های کوچک، میل مرغک‌ها (آربرها) و غیره با اندازه متوسط برای ساخت وسایل نقلیه و دنده‌ها اشاره نمود.

C Si Mn S P Cr Cu
0.62-0.72 1.2-1.4 0.4-0.6 0.025 0.030 0.4-0.6 0.14

چرخ دنده های کوچک، میل مرغک ها(آربرها) و غیره با اندازه متوسط برای ساخت وسایل نقلیه و دنده ها

فولاد فنر 1.7105 در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای آن می توان به استفاده از آن در چرخ‌دنده‌های کوچک، میل مرغک‌ها (آربرها) و غیره با اندازه متوسط برای ساخت وسایل نقلیه و دنده‌ها اشاره نمود.