فولاد 1.7107

فولاد فنر 1.7107

فولاد 1.7107 یکی از گریدهای سختی‌پذیر خانواده فولادهای فنر می‌باشد. فولاد فنر خاصیت شکل‌پذیری الاستیک دارد. این خاصیت امکانی را فراهم می‌آورد تا با وارد کردن نیرو فولاد تغییر شکل پیدا کند و بعد از حذف آن، به شکل اولیه‌ی خود بازگردد.
فولاد 1.7107 استحکام و خاصیت فنری بالایی دارد.

راهنمای خرید فولاد 1.7107

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.7107 می توان به استفاده از آن در فولاد فنر و مارپیچ‌های با ابعاد بزرگ اشاره نمود.

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.11
دانسیته :(kr/d(m^3)) 7.8
هدایت حرارتی :(w/mk)58
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)
ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))460
ضریب انبساط حرارتی:(m/m.k))11.110^(-6)

C Si Mn S P Cr N
0.6-0.68 1.5-1.8 0.7-1 0.05 0.05 0.2-0.4 0.007

فولاد فنر و مارپیچ های با ابعاد بزرگ

فولاد فنر 1.7107 در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.7107 می توان به استفاده از آن درفولاد فنر و مارپیچ‌های با ابعاد بزرگ اشاره نمود.