فولاد 1.7108

فولاد فنر 1.7108

فولاد 1.7108 یکی از گریدهای سختی ‌پذیر خانواده فولادهای فنر می‌باشد. فولاد فنر خاصیت شکل ‌پذیری الاستیک دارد. این خاصیت امکانی را فراهم می‌آورد تا با وارد کردن نیرو فولاد تغییر شکل پیدا کند و بعد از حذف آن، به شکل اولیه‌ی خود بازگردد.
فولاد 1.7108 از تنش‌پذیری عالی، شکل‌پذیری خیلی خوب، مقاوم در برابر خوردگی، خاصیت الاستیته خوب و مقاوم در سایش برخوردار می‌باشد.

راهنمای خرید فولاد 1.7108

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.7108 می توان به استفاده از آن برای ساخت فنرهای مارپیچ و تحت تنش‌های بالا در صنایع خودروسازی و رینگهای فنری و فنرهای میله‌ای تحت پیچش اشاره نمود.

استرالیا :9261,9261H, XK 9261 S
دانمارک : 61SiCr7
فرانسه : 61SiCr7
اسپانیا :F.1442,60siCr8
آمریکا :9261,9262,A29,A322,A331,A506

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1350-1600
سختی: (HB) 255

دمای سخت کردن: 840-870
دمای آنیل کردن: 640-680
دمای نرماله: 850-880
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21510^(-3)

C Si Mn S P Cr
0.57-0.65 1.6-2 0.7-1 0.025 0.025 0.2-0.45

مناسب برای ساخت فنرهای مارپیچ و تخت تحت تنش های بالا در صنایع خودروسازی و رینگهای فنری و فنرهای میله ای تحت پیچش

فولاد 1.7108 یکی از گریدهای سختی‌پذیر خانواده فولادهای فنر می‌باشد و از تنش‌پذیری عالی، شکل‌پذیری خیلی خوب، مقاوم در برابر خوردگی، خاصیت الاستیته خوب و مقاوم در سایش برخوردار می‌باشد.