فولاد 1.7176

فولاد فنر 1.7176

فولاد 1.7176 یکی از گریدهای سختی‌پذیر خانواده فولادهای فنر می‌باشد. فولاد فنر خاصیت شکل‌پذیری الاستیک دارد. این خاصیت امکانی را فراهم می‌آورد تا با وارد کردن نیرو فولاد تغییر شکل پیدا کند و بعد از حذف آن، به شکل اولیه‌ی خود بازگردد.
فولاد 1.7176 از ترکیب کربن، سیلیسیوم، منگنز، کروم، فسفر، گوگرد و وانادیم شکل گرفته است. از ویژگی‌های آن می‌توان به تنش‌پذیری عالی، خاصیت الاستیته خوب، شکل‌پذیری خوب، مقاومت در برابر خوردگی و سایش اشاره کرد.

راهنمای خرید فولاد 1.7176

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.7176 می توان به استفاده از آن در فنرهای تخت، فنرهای پیچشی، فنرهای استوانه‌ای برای وسایل نقلیه و نیز فنرهای بزرگ کششی و فشاری برای محدوده‌های ویژه اشاره نمود.

بهلر :F300
ژاپن : SUP9
سوئد : 2253
آمریکا :5155

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1320-1720
سختی: (HB) 248

دمای برگشت دادن: 350-550
دمای سخت کردن: 830-860
دمای آنیل کردن: 640-680
دمای آهنگری: 850-1100
دمای نرماله: 850-1100880
دانسیته :(g/c(m^3)) 7.84
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)

C Si Mn S P Cr V
0.47-0.55 0.4 0.7-1.1 0.035 0.035 0.9-1.2 0.1-0.25

فنرهای تخت، فنرهای پیچشی،فنرهای استوانه ای برای وسایل نقلیه و نیز فنرهای بزرگ کششی و فشاری برای محدوده های ویژه

فولاد 1.7176 یکی از گریدهای سختی‌پذیر خانواده فولادهای فنر می‌باشد، از جمله کاربردهای فولاد 1.7176 می توان به استفاده از آن در فنرهای تخت، فنرهای پیچشی، فنرهای استوانه‌ای برای وسایل نقلیه و نیز فنرهای بزرگ کششی و فشاری برای محدوده‌های ویژه اشاره نمود.