فولاد 1.8159

فولاد فنر 1.8159

فولاد 1.8159 یکی از گریدهای سختی‌پذیر خانواده فولادهای فنر می‌باشد. فولاد فنر خاصیت شکل‌پذیری الاستیک دارد. این خاصیت امکانی را فراهم می‌آورد تا با وارد کردن نیرو فولاد تغییر شکل پیدا کند و بعد از حذف آن، به شکل اولیه‌ی خود بازگردد.
فولاد 1.8159 از تنش‌پذیری و شکل‌پذیری عالی، مقاومت در برابر خوردگی و سایش و خاصیت الاستیته برخوردار است.  کربن بالای این فولاد باعث سختی‌پذیری بالای آن شده‌است.

راهنمای خرید فولاد 1.8159

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.8159 می توان به استفاده از آن در فنرهای چندلایه‌ای، مارپیچ، تخت و میله‌ای تحت پیچش (تورشن بار) با قطر 40 میلی‌متر اشاره نمود.

بهلر قدیم :CRV
بهلر جدید: F550ب
ریتانیا: 735A51.735H51,735M50
فرانسه:51CV4,51CrV4,50CrV4
ایتالیا:50CrV4
روسیه:50ChGFA,50chFA
سوئد:2230
روشلینگ:F2K
پلدی:CV4
آمریکا:6145,6150

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1370-1620
سختی: (HB) 241

دمای برگشت دادن: 350-550
دمای سخت کردن: 830-860
دمای آنیل کردن: 640-680
دمای آهنگری: 850-1050
دمای نرماله: 850-880

دانسیته :(g/c(m^3)) 7.84
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)

C Si Mn S P Cr V
0.47-0.55 0.40 0.7-1.1 0.035 0.35 0.9-1.2 0.1-0.25

فنرهای چندلایه ای، مارپیچ،تخت و میله ای تحت پیچش(تورشن بار) با قطر 40 میلیمتر

فولاد 1.8159 یکی از گریدهای سختی‌پذیر خانواده فولادهای فنر می‌باشد. فولاد فنر خاصیت شکل‌پذیری الاستیک دارد. این خاصیت امکانی را فراهم می‌آورد تا با وارد کردن نیرو فولاد تغییر شکل پیدا کند و بعد از حذف آن، به شکل اولیه‌ی خود بازگردد.