فولاد 1.3559

فولاد سمانتاسیون 1.3559

فولاد 1.3559 یکی از گریدهای دسته‌بندی فولادهای سمانتاسیون است که از سختی‌پذیری و استحکام متوسط برخوردار می‌باشد. فولادهای سمانته یا همان فولادهای سطحی سخت شونده از کربن کمی برخوردار بوده و با عملیات کربن دهی سختی آن زیاد می شود.

راهنمای خرید فولاد 1.3559

فولاد سمانتاسیون 1.3559 در ساخت مواردی چون بلبرینگ و غلتک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آمریکا :A534 (B20)
استرالیا: 20Cr3
فرانسه: 20Cr3
پلند:20Cr3
سوئد:20Cr3

سختی: (HB)207

دمای سخت کردن: 895-905

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.35
دانسیته :(g/c(m^3)) 7.85
هدایت حرارتی :(w/mk)30
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)
ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))460
ضریب انبساط حرارتی:(m/m.k))11.110^(-6)

C Si Mn P S Cr V
0.85-0.95 0.1-0.4 1.8-2.2 0.03 0.03 0.2-0.5 0.05-0.2

بلبرینگ،غلتک

فولادهای سمانته یا همان فولادهای سطحی سخت شونده از کربن کمی برخوردار بوده و با عملیات کربن دهی سختی آن زیاد می شود. فولاد 1.3559 یکی از گریدهای دسته‌بندی فولادهای سمانتاسیون است که از سختی‌پذیری و استحکام متوسط برخوردار می‌باشد.