فولاد 1.2767

فولاد ابزار سردکار 1.2767

فولاد 1.2767 یکی از گریدهای خانواده فولادهای ابزار سردکار می‌باشد. ابزار سردکارها به دلیل کربن بالا، سختی بالایی دارند و شکل‌پذیری آنها پایین است. همانطور که از اسم آن مشخص است، برای ساخت ابزار از این فولاد استفاده می‌شود. این نوع فولاد براساس نوع سرد کردن به چند دسته تقسیم می‌شوند.
فولاد 1.2767 به جهت سختی، مقاومت به سایش و مقاومت به ضربه خیلی خوب، چقرمگی و ماشین کاری متوسط، کیفیت مطلوبی دارد.

راهنمای خرید فولاد

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.2767 می توان به استفاده از آن در قالب‌ها، ابزارهای برجسته‌کاری، ابزار خم‌کاری، تیغه‌های برشی سرد برای مصالح ضخیم و ابزار با مقاومت سایشی بالا اشاره نمود.

بهلر جدید :K600

بهلر قدیم : NWN

روشلینگ : RABW

پلدی :CNB

استحکام کشش : ((N/(mm)^2))980-2060

سختی: (HB) 260

دمای سخت کردن: 840-870

دمای آنیل کردن: 610-650

دمای آهنگری: 850-1050

دانسیته :(g/c(m^3)) 7.85
قابلیت هدایت حرارتی :(w/mk)20
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)

C Si Mn P S Pb
0.14 0.05 1-1.5 0.11 0.34-0.4 0.2-0.35

قالب ها، ابزار های برجسته کاری، ابزار خم کاری، تیغه های برشی سرد برای مصالح ضخیم و ابزار با مقاومت سایشی بالا

 از جمله کاربردهای فولاد 1.2767 می توان به استفاده از آن در قالب‌ها، ابزارهای برجسته‌کاری، ابزار خم‌کاری، تیغه‌های برشی سرد برای مصالح ضخیم و ابزار با مقاومت سایشی بالا اشاره نمود.