برودتی (Cryogenics):

تامین و واردات کلیه قطعات و تجهیزات پیشرفته برودتی از برترین شرکت های جهان.

  • Cryogenic pumps
  • CCR Cryogenic Cold Traps
  • Cryogenic probe stations
  • Cryogenic temperature control
  • Cryostats
  • Dewars
  • Helium recovery and liquefaction
  • Optical cryostats
  • Pulse Tube Cryocoolers
  • Superconducting Magnet Systems