قطعات الکترونیک (Electronic Component):

تامین و واردات عمده کلیه قطعات و تجهیزات الکترونیکی از برترین شرکت های جهان.

 • نیمه هادی ها – (Semiconductors)
 • محافظت از مدار – (Circuit Protection)
 • اتصالات – (Connectors)
 • الکترومکانیک – (Electromechanical)
 • محفظه ها – (Enclosures)
 • ابزارهای توسعه مهندسی – (Engineering Development Tools)
 • اتوماسیون صنعتی – (Industrial Automation)
 • روشنایی LED – روشنایی (LED Lighting)
 • الکترونیکی – (Optoelectronics)
 • اجزای غیرفعال – (Passive Components)
 • قدرت – (Power)
 • نیمه هادی ها – (Semiconductors)
 • نیمه هادی های گسسته – (Discrete Semiconductors)
 • پردازنده ها و کنترل کننده های جاسازی شده – (Embedded Processors & Controllers)
 • مدارهای مجتمع Ics – مدارهای – (Integrated Circuits – Ics)
 • نیمه هادی های RF – نیمه هادی (RF Semiconductors)
 • حسگرها – (Sensors)
 • آزمایش و اندازه گیری – (Test & Measurement)
 • مدیریت حرارتی – (Thermal Management)
 • ابزار و لوازم – (Tools & Supplies)
 • سیم و کابل – (Wire & Cable)