مغناطیس (Magnetism):

تامین و واردات قطعات و تجهیزات مغناطیس از برترین شرکت های جهان.

طراحی و ساخت قطعات آهنربایی در آلیاژ های مختلف در بهترین شرکت های High-Tech دنیا.

  • اندازه گیری های میدان مغناطیسی – Magnetic field measurements
  • مغناطیس سنج – Magnetometers
  • پلتفرم اندازه گیری با الکترو مگنت – Measurement Platform with Electro-Magnet
  •  منبع تغذیه برای آهن ربا ابررسانا – Power supply for superconducting magnets