فولاد 1.4532

فولاد زنگ نزن 1.4532

فولاد 1.4532 یکی از گریدهای خانواده فولادهای زنگ نزن می‌باشد. اصطلاح زنگ نزن به فولادهایی اطلاق می‌گردد که دربرابر خوردگی مقاومت بالایی دارند.
از ویژگی‌های فولاد 1.4532 مقاومت بالا دربرابر سایش و کرموشدگی را می‌توان نام برد.

راهنمای خرید فولاد 1.4532

این فولاد در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله کاربردهای فولاد 1.4532 می توان به استفاده از آن در مخروط چاقو برای پالایشگاه‌ها، قسمت‌های دیسک پالایشگاه، محفظه ورودی برای صنایع کاغذ مواد پرکننده جوشکاری مناسب 14540 اشاره نمود.

آمریکا :PH15-7Mo

چین: S51578

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1100

سختی: (HB) 248

دمای آهنگری: 800-1100

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.50

دانسیته :(kr/d(m^3)) 7.7

هدایت حرارتی :(w/mk)25

مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))20010^(-3)

P

S Mn Si C Ni Mo Al Cr
0.040 0.015 1.20 0.70 0.10 6.5-7.8 2-3 0.7-1.50

14-16

مخروط چاقو برای پالایشگاهها ، قسمتهای دیسک پالایشگاه ، محفظه ورودی برای صنایع کاغذ مواد پرکننده جوشکاری مناسب: 1.4540

از کاربردهای فولاد زنگ نزن 1.4532 می‌توان به استفاده در مخروط چاقو برای پالایشگاه‌ها، قسمت‌های دیسک پالایشگاه، محفظه ورودی برای صنایع کاغذ مواد پرکننده جوشکاری مناسب 14540 اشاره نمود.